Eventy promocyjne a zaufanie do marki

Event, a więc w przetłumaczeniu na polski „wydarzenie” to nic innego jak doskonały sposób na promocję. Sposób nazywania wydarzeń promocyjnych w taki sposób może oznaczać z pozoru coś pospolitego i zwyczajnego, dlatego słowo anglojęzyczne miałoby pojęcie to uatrakcyjniać, wprowadzić do niego czegoś interesującego, nastroju, pewnej nowej rzeczywistości.
Wraz z rozwojem kultury eventowej, pojawiały się nowe pojęcia i stanowiska, jak chociażby „event managera”, który miał trudnić się promocją, pracą nad przygotowaniem programów artystycznych, organizowaniem wydarzeń o danym motywie czy kontaktowania się z przedstawicielami mediów.
event
Definicja event marketingu jest w Polsce raczej niezbyt rozpowszechniona, a jeśli już ktoś ją kojarzy to wyłącznie z organizacją imprez. Wykluczano więc dodatkowe aspekty, jak chociażby promowanie danej firmy, marki czy sposób budowania długofalowych, obustronnych relacji z klientem. Event marketing polega na przekonaniu klienta do usługi czy produktu w taki sposób, by utożsamiał się on z daną marką. Chodzi więc o pewne partnerstwo z klientem. Niestety, obecnie łatwo dostrzec tendencję do oddalania się klientów od przekazów reklamowych, ponieważ większość form promocji jest na tyle agresywna, że odbiorcy z niej rezygnują. Marketingowcy, decydujący się na organizację event marketingu, starają się poszukiwać sposobów na możliwie udaną interakcję z klientem. Możliwość kontaktu z klientami powinna być zmaksymalizowana, ponieważ w taki sposób, klienci mogą dowiedzieć się więcej o marce i dać pracownikom informacji zwrotnych na temat tego, co o niej sądzą. Event Marketing to przyjazna forma reklamy, której klient nie odrzuci, jak ulotek czy spamu na skrzynce elektronicznej. Będzie przecież miał okazję na spotkanie z żywym człowiekiem.

Eventy są jedną z najpopularniejszych form marketingowych, które są równocześnie atrakcyjne i wyznaczane przez nieograniczoną liczbę kierunków. Eventing to także sposób na reklamę, który był stosowany już w starożytności. Doskonałym przykładem były chociażby słynne igrzyska olimpijskie w antycznej Grecji, w których brały udział setki, a nawet tysiące osób. To właśnie organizacja igrzysk mogła najlepiej lub najgorzej świadczyć o rządach danego władcy. Decydowanie się, na organizowanie imprez, zgodnie z panującymi akurat potrzebami biznesowymi jest więc formą znaną od pokoleń. Event Marketing może być więc prezentowaniem różnych idei, formą przekazania rozmaitych treści, wpływaniem na drugą stronę. W tym przypadku, odbiorcą może się stawać konsument czy współpracownik – wszystko zależy od aktualnych potrzeb danej marki. Warto sobie bowiem zdawać sprawę, że potrzeba oddziaływania na konsumenta jest obecnie ogromna. Bez możliwości wpływania na odbiorcę, nie byłoby szansy na sprzedaż produktu czy usługi. Zdarza się, że trzeba prezentować zainteresowanym korzyści pozamaterialne lub inne, atrakcyjne propozycje.

Nie wolno zapomnieć, że przy organizacji jakichkolwiek wydarzeń promocyjnych, nie można obejść się bez poznania podstawowych pojęć psychologii. To właśnie psychologia społeczna sprawia, że możemy dzielić eventy na różne rodzaje i grupy. To psychologia pozwala na stawianie pytań i coraz większych wymagań.

Do najpopularniejszych form eventów należą „special events”, a więc imprezy rozrywkowe i okolicznościowe, które pozwalają na bezpośredni kontakt z klientami. Wydarzenia tego typu są najczęściej sponsorowane, nagłaśniane medialnie. To właśnie ten rozgłos pozwala na pozyskanie ogromnych korzyści dla tych sponsorów, jak i na doskonałą zabawę dla przybyłych gości.