Jak zorganizować event promocyjny?

Nie da się ukryć, że e-commerce nie jest pojęciem zamkniętym i zarezerwowanym wyłącznie do potrzeb świata technologii. Może się więc okazać, iż e-commerce idealnie nada się do organizacji imprez offline. Świetnym tego przykładem jest przesyłka materiałów reklamowych wraz z produktami, które wysyłane są do nas, gdy robimy zakupy internetowe. Nie jest to jednak wystarczająca forma marketingu, gdyż klienci z roku na rok stają się coraz bardziej wymagający – określa się ich już mianem prosumentów, żądających wysokiej jakości obsługi i coraz lepszych produktów. Osoby takie nie tylko konsumują, ale także chcą kształtować daną markę. Mogą stać się jej ambasadorami/stałymi klientami, reklamującymi  produkt wśród swoich znajomych i współpracowników. Przedstawiciele korporacji zapominać, że to rekomendacja jest najlepszym sposobem na reklamę, a więc na promocję marki…
organizacja eventu
Chcąc zerwać z tradycyjnymi sposobami promocji, wysunięto nowe pojęcie – Event Marketing (EM). Ze względu na fakt, że EM pojawiło się na rynku od niedawna, nie powstała jeszcze żadna utarta definicja, które jednoznacznie obrazowałaby to określenie. Wiadomo, że pod pojęciem tym kryje się pewien rodzaj „reklamy”, polegający na organizacji imprez masowych. Taka strategia marketingowa, ma jednoczyć środowiska wewnętrzne i zewnętrzne dla reklamowanego producenta. Można więc śmiało powiedzieć, że ma ona gościć: interesantów, pracowników, klientów, współpracowników, właścicieli, konkurencję i wielu, wielu innych zainteresowanych. Event Marketing pozawala jednak jeszcze na zorientowanie się, jakie opinie o danym produkcie czy usłudze, wyrażają poszczególne grupy interesariuszy.

Będąc więc organizatorem takiej imprezy pojawia się wiele pytań o to, w jaki sposób powinna ona wyglądać… Wybór jest naprawdę szeroki, tym bardziej iż każda impreza masowa ma inny cel, efekt i tematykę. Powinna ona być również dopasowana do odbiorców – czy będzie skierowana do klientów, partnerów biznesowych czy też do ogółu. Osoby, zajmujące się e-biznesem uwielbiają imprezy typu „special events”, jednak mogą oni równie dobrze wziąć udział w innych wydarzeniach.

Do wyboru mamy wiele różnych form wydarzeń promocyjnych, jakby chociażby wspomniane wcześniej „special events”, a więc wydarzenia specjalne. Przede wszystkim stosowane są one w e-biznesie. Tego typu wydarzenia można nagrywać, promować w mediach czy interesować nimi internautów na portalach społecznościowych. Są one doskonałą okazję na bezpośrednią interakcję z klientem. Można wręcz rzec, że „wszystkie chwyty są tutaj dozwolone” – rozdawanie ulotek, sprzedając produkty.

Mianem specjalnych wydarzeń można zaliczyć chociażby: zloty, koncerty czy wydarzenia lokalne, kulturalne i sportowe. Nie można zapomnieć również o „business events”. Takie wydarzenia biznesowe, zarezerwowane są do współpracowników i specjalistów danej dziedziny. Mogą to być spotkania danej firmy. Chodzi o poprawę kanałów komunikacyjnych pomiędzy współpracownikami i zacieśnianie więzów. Tego typu imprezy mogą być organizowane przed jedną firmę dla swoich pracowników, jak i z myślą o innych przedstawicielach branży. Do „business events” zaliczamy: targi branżowe, konferencje, zgromadzenia czy kongresy. Nie można także zapomnieć o trzecim rodzaju wydarzeń promocyjnych, a więc o „institutional events”. Po przetłumaczeniu na język polski dowiemy się, że chodzi tutaj o wydarzenia społeczne, czyli przygotowywane przez jednostki publiczne na rzecz społeczności. Mogą to być sympozja, obchody, jubileusze, festyny czy zjazdy.